--> Curs A2. Anèmia i/o Ferropènia al pacient cardiològic mèdic o quirúrgic

A2. Anèmia i/o Ferropènia al pacient cardiològic mèdic o quirúrgic

Benvinguts / des a el curs en línia de Anèmia i / o Ferropenia al Pacient Cardiològic Mèdic o Quirúrgic!

AWGE: Anèmia Working Group Espanya, és un grup multidisciplinari d'estudi de l'anèmia en el pacient mèdic-quirúrgic, fundat el 2005 per hematòlegs, anestesiòlegs, intensivistes, cirurgians i bioquímic etc.

El seu principal objectiu és l'estudi de la fisiopatologia de les anèmies associades als processos medicoquirúrgics, el seu abordatge terapèutic, cost-eficàcia i especialment, la seva capacitat per reduir la transfusió al·logènica .

El present curs proporciona una actualització en els coneixements de la fisiopatologia de l'anèmia i el metabolisme de l'ferro al pacient cardiològic, per comprendre els nous abordatges terapèutics, evitar la transfusió i millorar la evolució d'aquests pacients.

Comitè científic: Drs: J. Comin, E. Bisbe, el Sr. Muñoz El curs va dirigit sobretot a cardiòlegs, anestesiòlegs, internistes i intensivistes i té l'aval científic de NATA i AWGE. Llengua vehicular de el curs: Espanyol.

1. L'anèmia en el pacient cardiològic: impacte sobre el pronòstic
(Dr. D Pascual)

2. Fisiopatologia de la síndrome d'anèmia cardio-renal (CRAS)
(Dr. J.E Toblli)

3. Tractament farmacològic de l'anèmia en la insuficiència cardíaca
(Dr. J Comín)

4. Anèmia preoperatòria en cirurgia cardíaca: prevalença i morbiditat
(Dra. E. Bisbe)

5. Risc / benefici de la transfusió al·logènica en cirurgia cardíaca
(Dr.A. Pereira)

6. Maneig de l'anèmia en el pacient de cirurgia cardíaca
(Dra. M.Cladellas)

7. Mesures farmacològiques per reduir el sagnat en CEC
(Dr. A Gómez Luque)

8. Cost-eficàcia de l'tractament de l'anèmia i / o ferropènia en IC
(Dr. A Varela)

9. CASOS CLÍNICS Tractament de l'anèmia / ferropènia en la insuficiència cardíaca refractària
(J. Comin)

1 0. CASOS CLÍNICS Optimització de l'anèmia preoperatòria en pacients de cirurgia cardíaca
(M. Cladellas)

3_CURSO A2.png
4_TEMA1_A2.png
awge
Hores Lectives
35
Preu
150 €
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dra. Elvira Bisbe

Dra. Elvira Bisbe

Consultor. Servicio de Anestesiología y Reanimación
Hospital del Mar-Esperança
Nº de Colegiado: 24281
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona

Coordinació

Dr. Josep Comín Colet

Dr. Josep Comín Colet

Jefe Clínico Servicio de Cardiología
Hospital Universitario de Bellvitge
Nº de Colegiado 28856
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Docència

Dr. Domingo Pascual

Dr. Domingo Pascual

Servicio de Cardiología
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
Dr. Jorge Eduardo Toblli

Dr. Jorge Eduardo Toblli

Servicio de Medicina Interna
Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina
Dr. Arturo Pereira

Dr. Arturo Pereira

Servicio de hematología
Hospital Clínic, Barcelona
Número de Colegiado: 15300
Colegio de Médicos de Barcelona
Dr. Aurelio Gómez Luque

Dr. Aurelio Gómez Luque

Servicio de Anestesiología
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Victoria”, Málaga
jagomez@uma.es
Dra. Mercè Cladellas

Dra. Mercè Cladellas

Jefe Servicio de Cardiología, Hospital del Mar
Profesora Titular de Cardiología, UAB
Merce.Cladellas@uab.cat
Dr. Alfonso Varela Román

Dr. Alfonso Varela Román

Servicio de Cardiología
Gerencia de Gestión Integrada del Área de Santiago de Compostela
varelaroman@terra.com
Dra. Núria Farré

Dra. Núria Farré

Servicio de Cardiología
Hospital del Mar
Nº de Colegiado 41718
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Dr. Sergi Yun

Dr. Sergi Yun

Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitari de Bellvitge
Nº de Colegiado 48367
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Testimonis

Dra. Miriam Sillero, Servicio de Neurología, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz

"El curso basado en videos-conferencia hace prestar más atención y comprensión del tema, más que la clásica literatura escrita. Campus virtual fácil de manejar con contenidos bien organizados y útiles."