--> Curs Aspectes bàsics del maneig del pacient diabètic i COVID-19

Aspectes bàsics del maneig del pacient diabètic i COVID-19

Benvinguts/des al curs online Aspectes bàsics del maneig del pacient diabètic i COVID-19!

L'alta associació de la DM2 amb la infecció per COVID-19 i les seves complicacions s'han vist des de molts punts de vista. Aquesta associació es basa en múltiples factors que passen per l'alta associació que presenta la DM amb altres factors de risc per a la infecció com són la HTA i l'obesitat, a més de les conseqüents malalties cardiovasculars.


L'alteració de la immunitat innata que presenten els diabètics confereix major risc d'infecció. La relació amb el receptor d'angiotensina II, que utilitza com a porta d'entrada a cèl·lules de diferents teixits fent d'aquesta infecció una patologia que no es circumscriu de manera exclusiva a les vies respiratòries. És notable l'afectació pancreàtica per citoxicidad directa de la cèl·lula ß, la seva capacitat per agreujar la infecció de baix grau ja present en els diabètics, a més de desencadenar un alliberament de citocines: altes quantitats de IL-6, IL-1ß, factor de necrosi tumoral a (TNFa), proteïna quimioatrayente de monòcits-1 (MCP-1), amb una resposta sistèmica hiperinflamatoria i no controlada. Cal destacar que en el pacient diabètic se suma un altre dels factors de risc ja que enmig d'un estat hipercoagulante/pro-trombótico subjacent predisposat per la mera presència de DM2, hi ha una sobreactivació de la cascada de coagulació en COVID-19 que pot conduir a complicacions tromboembòliques fatals i una major mortalitat com s'està veient.

 

Objectius de el curs:
Donar resposta a moltes de les qüestions que s'han plantejat i es plantegen en els pacients diabètics amb infecció per COVID-19. El curs parteix d'un anàlisi fisiopatològic que ajuda a entendre la major morbiditat i mortalitat dels pacients diabètics, per donar pas a set mòduls en format vídeo que expliquen els aspectes més importants de l'afectació del pacient diabètic.

 

* A la pestanya Vista Prèvia, trobareu un video explicatiu del procés de registre i inscripció i la presentació del curs per part del Dr. Pablo Miramontes.

MÒDUL 1: Presentació de el curs. Diabetis i COVID-19 de la fisiopatologia a el pronòstic. Dr. Pablo Miramontes González | Coordinador
 

MÒDUL 2: Associació d'hiperglucèmia hospitalària a la infecció. COVID-19. Transició a l'alta. Dr. Fco. Javier Carrasco Sánchez | Coordinador
 

MÒDUL 3: Abordatge terapèutic del pacient COVID-19 amb DM2. Dr. Pablo Pérez Martínez
 

MÒDUL 4: Diabetis i malaltia cardiovascular en la infecció COVID-19. Dr. José María Fernández Rodríguez
 

MÒDUL 5: Insuficiència cardíaca i diabetis en COVID-19. Dr. Leopoldo Pérez de Illa
 

MÒDUL 6: L'obesitat en la pandèmia per COVID-19. Dra. Juana Carretero Gómez
 

MÒDUL 7: Nutrició bàsica en el pacient COVID-19. Dr. Fernando Garrachón Barro
 

MÒDUL 8: El pacient diabètic amb COVID-19 que no necessita hospitalització. Dr. Enrique Carretero Anibarro

SEMI
Hores Lectives
9
Crèdits
9
eaccme
La actividad con número de registro 0211D/12/2020, ha sido acreditada por el Consejo Profesional Médico Español de Acreditación (SEAFORMEC) y por el Consejo Europeo de Acreditación de Educación Médica Continuada (EACCME) con 9 créditos.
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dr. Pablo Miramontes González

Dr. Pablo Miramontes González

Adjunto en el Servicio de Medicina Interna
H. U. Río Hortega, Valladolid
Dr. Fco. Javier Carrasco Sánchez

Dr. Fco. Javier Carrasco Sánchez

Adjunto de Medicina Interna
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva

Docència

Dr. Pablo Pérez Martínez

Dr. Pablo Pérez Martínez

Catedrático de Medicina Interna
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Dr. José María Fernández Rodríguez

Dr. José María Fernández Rodríguez

Adjunto en el Servicio de Medicina Interna
Hospital de Cangas de Narcea
Dr. Leopoldo Pérez de Isla

Dr. Leopoldo Pérez de Isla

Jefe de la Unidad de Imagen Cardiovascular
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Dra. Juana Carretero Gómez

Dra. Juana Carretero Gómez

Médico especialista en Medicina Interna
Hospital Comarcal, Zafra
Dr. Fernando Garrachón Vallo

Dr. Fernando Garrachón Vallo

Médico especialista en Medicina Interna
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Dr. Enrique Carretero Anibarro

Dr. Enrique Carretero Anibarro

Médico de Familia
Servicio Andaluz de Salud