--> Curs B2. Citologia de pulmó i de tim. IIª Edició Online

B2. Citologia de pulmó i de tim. IIª Edició Online

Benvinguts/des a la IIª Edició Online del curs de Citologia de pulmó i timo!

La patologia pulmonar ha tingut un notable avanç en els últims anys sobre la base de diversos factors, fonamentalment:
- Reclassificació de la patologia neoplàsica del pulmó, en particular tumors neuroendocrinos.
- Aparició de nous tractaments, “personalitzats”, derivats d'una expressió gènica variada, relacionada al seu torn amb diferents subtipus citohistológicos.
- Desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques capaces de proporcionar material citològic susceptible d'avaluació diagnòstica i pronóstica, amb les tècniques adequades.
- Aparició de noves entitats inflamatòries i funcionals, susceptibles d'estudi citològic. Podem afirmar avui dia que el diagnòstic microbiològic resulta essencial per a la determinació de l'agent etiològic i la instauració d'un tractament antimicrobià adequat.

A més, la immunocitoquímica realitzada en el material citològic d'exfoliativa o en el de les puncions, permet la tipificació de les diferents neoplàsies pulmonars sense la necessitat absoluta de la biòpsia bronquial.

El curs, amb un professorat d'excel·lència, consta d'un marc teòric en cada tema, un complet banc d'imatges citològiques, recomanacions bibliogràfiques i casos clínics.

1. Citologia d'esput
(Dra. María Dolores López Presa) 

2. Citologia BAS i BAL
(Dr. Andrés Pérez Barrios)

3. Paaf de pulmó
(Dra. Mireya Prieto)

4. EBUS (PAAF transbronquial guiada amb EBUS)
(Dra. Nuria Alberti) 

5. Lesions tímiques
(Dr. Roger Llatjós)

Campus SEC_IIº Ed. Online.png
Moodle_B2.png
Moodle_B2 Tema 1.png
sec
hospital del mar
Hores Lectives
20
Preu
120 €
Crèdits
CCFCPS. CFC del SNS.
3,1
ccfc
cfc
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dra. Rosario Granados Carreño

Dra. Rosario Granados Carreño

Jefe Servicio de Anatomía Patológica
HU de Getafe, Madrid
rgranados.hugf@salud.madrid.org

Coordinació

Dr. Domingo de Agustín Vázquez

Dr. Domingo de Agustín Vázquez

Médico Especialista Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Ruber Internacional, Madrid
deagustin.domingo@gmail.com

Docència

Dra. Mª Dolores López Presa

Dra. Mª Dolores López Presa

Jefe Servicio de Anatomía Patológica
Centro Hospitalario Santa María, Lisboa
Dr. Andrés Pérez Barrios

Dr. Andrés Pérez Barrios

Jefe Sección de Anatomía Patológica
Hospital 12 de Octubre, Madrid
aperezb@salud.madrid.org
Dra. Mireya Prieto Rodríguez

Dra. Mireya Prieto Rodríguez

Médico Especialista de Anatomía Patológica
Hospital Universitario La Fe, Valencia
prieto_mir@gva.es
Dra. Nuria Alberti Masgrau

Dra. Nuria Alberti Masgrau

Médico Especialista Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Dr. Roger Llatjós Sanuy

Dr. Roger Llatjós Sanuy

Médico Especialista Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

TestimonisDra. Pelayo García, Servicio de Medicina Interna en Servicio Andaluz de Salud

"El curso realizado ha sido muy provechoso para ampliar mis conocimientos y poder aplicarlos a mi práctica clínica. Además está oficialmente certificado y el soporte técnico es real las 24 horas del día."