--> Curs Estudis immunohistoquímics, immunofluorescència i hibridació in situ. Noves metodologies i aplicació en diagnòstic

Estudis immunohistoquímics, immunofluorescència i hibridació in situ. Noves metodologies i aplicació en diagnòstic

Els estudis immunohistoquímics i d'hibridació in situ possibiliten la identificació de característiques fenotípiques específiques dels diferents tipus cel·lulars o bé d'alteracions moleculars, tant a nivell d'expressió proteica com a nivell d'ADN o ARN. La incorporació de tècniques d'immunohistoquímica a la rutina clínica dels serveis d'anatomia patològica es va produir fa més de 30 anys, i l'entrada d'assajos semiquantitatius a la rutina diagnòstica també va suposar un gran avenç en aquesta tècnica. De la mateixa manera, les tècniques d'hibridació in situ es van incorporar fa més de 15 anys, útils per al diagnòstic d'alguns tipus de sarcomes i actualment, també, són imprescindibles per a la detecció biomarcadors predictius.

En els darrers anys, la rellevància que han adquirit aquestes tècniques, com a part del mètode diagnòstic, han obligat a tenir un exhaustiu control dels factors pre-analítics i analítics, i incorporar programes de garantia de qualitat.

En l'actualitat aquestes tècniques són imprescindibles en qualsevol servei d'anatomia patològica, per a la correcta classificació de diferents tumors sobre la base del fenotip i la detecció de nous marcadors pronòstic i predictius de teràpia dirigida.

Aquest curs pretén realitzar un abordatge integral d'aquestes tres tècniques imprescindibles en els nostres serveis d'Anatomia Patològica, des de la seva base teòrica coneixent-ne el fonament i les noves metodologies existents, passant per necessitats de conèixer els processos d'estandardització i la realització de controls de qualitat, per finalment conèixer la seva aplicació en el diagnòstic i en la determinació de biomarcadors pronòstics i predictius.

 

A qui va dirigit: 

Tècnics d'anatomia patològica, biòlegs i metges residents d'anatomia patològica.

*Els crèdits de formació continuada no són vàlids per a metges residents.

 

Períodes lectius disponibles per a inscripció: 

4a edició: de l'1 de març del 2022 al 29 de maig del 2022

Tema I: Tècniques immunohistoquímiques

1. Introducció a les tècniques d'immunohistoquímica: tipus de IHQ, procediments tècnics, necessitat de controls interns i externs. Detecció i correcció d'errors, importància dels factors preanalítics ( Rubén López Aguado)

2. Evolució i automatització de les tècniques d'immunohistoquímica ( Rubén López Aguado)

3. Validació i posada a punt de tècniques d'IHQ ( Sandra Pérez Buira)

4. Immunohistoquímica múltiples: IHQ i tincions especials; IHQ dobles i triples a la pràctica clínica (Sandra Pérez Buira)

Tema II. Tècniques d'immunofluorescència

1. Fonaments de la immunofluorescència: Introducció, tipus d'IF, procediments tècnics i controls interns i externs. (Elena Gonzalvo)

2. IF en mostres per parafina, posada a punt de la tècnica. (Elena Gonzalvo)

3. Detecció i correcció d'errors en la tècnica. Importància dels factors pre-analítics. (Elena Gonzalvo)

4. Sistemes de visualització d'IF. IF múltiple. (Laura Comerma )

Tema III. Estudi d'hibridació in situ

1. Introducció a les tècniques d'hibridació in situ: Objectiu: introducció de la tècnica, metodologia i fonament, explicant les alteracions moleculars que permet identificar la hibridació in situ (Carlos Casterá)

2. Hibridació in situ en camp clar. Tècnica i tipus (cromogènica i plata) (RNA / DNA, RNAscope) (Carlos Casterá)

3. Hibridació in situ fluorescent. Tècnica, tipus de mostres (sang / FFPE) i tipus de sondes (Marta Salido / María Rodríguez)

4. Detecció i correcció d'errors en la tècnica. Importància dels factors pre-analítics ( María Rodríguez)

5. Aplicació de la hibridació in situ en patologia hemato-limfoide (Marta Salido)

Tema IV. Qualitat en les tècniques d'inmunohistoquímica, immunofluorescència i hibridació in situ (Teresa Hernández)

1. Controls qualitat interns-externs

2. Processos de certificació i acreditació

Tema V. Aplicació de les tècniques d'immunohistoquímica, immunofluorescència i hibridació in situ en el diagnòstic: desenvolupar les IHQ / IF o ISH que s'empren en el diagnòstic de les diferents patologies, s'ha d'explicar quins, amb marcadors diagnòstics, pronòstics i / o predicitivos que se sol·liciten en la rutina, perquè / perquè es demanen, i nocions bàsiques de valoració que la tècnica és correcta

1. Patologia pulmonar (Fernando López Rius)

2. Patologia digestiva (Mar Iglesias- Laura Comerva)

3. Patologia mamària (Octavio Burgués)

4. Patologia renal (Pau Cannata)

5. Patologia ginecològica (Franklin Idrovo)

6. Patologia urològica (Núria Juanpere)

7. Hemato-Linfoide (Juan Fernando García)

8. Dermatopatologia (Maite Fernández Figueras)

9. Sarcomes (Isidre Machado)

10. Tumors de l'SNC (Cristina Carrato)

11. Immunohistoquímica en carcinomes / Tumors d'origen desconegut (Eva Musulén)

Tema VI. Aplicació de les tècniques d'immunohistoquímica, immunofluorescència i hibridació in situ a la Medicina personalitzada: Biomarcadors pronòstics i predictius (Sandra Zazo)

Si ya te Matriculaste

ACCEDE al CAMPUS

SEAP
Hores Lectives
28
Preu
75 €
Crèdits
4,6
cfc
Esta actividad docente, con nº de expediente 07-AFOC-01375.5/2021, ha sido acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud, con 4,6 créditos de formación continuada para las profesiones: écnicos de Anatomía Patológica y Citología y biólogos. “Enseñanza no reglada y sin carácter oficial (Decreto 84/2004 de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid)” “Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales, que participen en la misma, y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud”, es decir, los internos residentes de las profesiones citadas..
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dra. Carolina Martínez Ciarpaglini

Dra. Carolina Martínez Ciarpaglini

Médica Patóloga Adjunta al Servicio de Anatomía Patológica
HU de Valencia
Nº Colegiado: 464622652
Colegio de Médicos de Valencia

Coordinació

Dra. Sandra Zazo

Dra. Sandra Zazo

Doctora en biología molecular. Bióloga Adjunta al servicio de anatomía patológica.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid
Nº de colegiado: 20013-M
Colegio oficial de biólogos de la Comunidad de Madrid