--> Aviso legal

AVÍS LEGAL

1. Titularitat del lloc web.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (comunament coneguda com LSSI-CE), Meeting Campus, S.L. posa en coneixement de tots els lectors i usuaris que el contingut del domini www.meetingcampus.com i els seus subdominis són responsabilitat de:
Meeting Campus, S.L. 
CIF: B-65993974
Passatge María Rubíes, núm. 7, escala A, planta baixa, 08660 Castelldefels, Barcelona 
Telèfon de contacte: 934703513 
Correu electrònic: info@meetingcampus.com 


Registre Mercantil de Barcelona, Passatge María Rubíes, núm. 7, escala A, planta baixa, 08660 Castelldefels, Barcelona 43.686, Foli 182, Fulla núm. B-435472 i proveïda de C.I.F. B-65993974. Tots els drets reservats

2. Termes i Condicions d'ús.

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El mer accés no implica l'establiment de cap mena de relació comercial entre Meeting Campus, S.L., i l'usuari del lloc web. La informació subministrada en la nostra pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta Meeting Campus, S.L. 
Aquest es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, quantes modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessàries, ja sigui de manera temporal o definitiva, havent d'assegurar-se l'usuari d'utilitzar a cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis. 

Els usuaris hauran de tenir almenys 18 anys per a poder registrar-se a la Pàgina Web. No està permès l'ús de qualsevol dels serveis oferts en la Pàgina Web per a menors de 18 anys sense l'autorització dels seus pares o tutors legals. En cas de detectar el registre d'algun usuari menor de 18 anys, Meeting Campus, S.L., eliminarà tota la informació per ell aportada, cancel·lant el compte d'aquest usuari el més ràpid possible. En aquest sentit, si té coneixement del registre d'algun usuari menor de 18 anys, li preguem ens ho faci saber a través de l'adreça info@meetingcampus.com.

3. Serveis.

Meeting Campus, S.L. ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present lloc web, devent l'usuari llegir amb atenció les condicions que s'apliquin a cada servei, que en cap cas eximirà, excepte manifestació expressa en contra, del compliment de l'expressat en l'Avís Legal.

4. Navegació.

Meeting Campus, S.L. realitza els màxims esforços per a garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions.

5. Exoneració de responsabilitats.

5.1. Ús indegut.

Meeting Campus, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, ni dels danys o perjudicis que es derivin de l'accés o ús indegut de la informació d'aquesta web.

5.2 Continguts de tercers.

La web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web, que són completament independents d'aquesta pàgina web. Meeting Campus, S.L. no es responsabilitza ni garanteix, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

5.3. Errors tecnològics, aliens o propis.

Meeting Campus, S.L. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema triat (xarxa telefònica, internet, etc.) motivades per causes alienes a ella; de retards o bloquejos en l'ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de dades, en els servidors d'internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control del propietari. 
Així mateix, s'exonera a Meeting Campus, S.L. de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada, sempre que procedeixi de fonts alienes a aquest.

Meeting Campus, S.L. no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos.

5.4. Intercanvi o difusió d’informació.

Meeting Campus, S.L., declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web, corresponent la responsabilitat de les manifestacions difoses en la seva pàgina, a qui les efectuï.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial.

El Copyright del material contingut en aquesta web és propietat de Meeting Campus, S.L.
L'accés gratuït no implica altres drets o llicències per a reproducció i/o distribució sense la prèvia autorització expressa del propietari. 
Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d'aquesta web, estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desensamblatge no autoritzat dels codis font, dels algorismes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de quantes accions judicials corresponguin en Dret.

7. Política de Privacitat i Protecció de Dades.

L’usuari pot consultar la POLÍTICA DE PRIVACIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS a la nostra pàgina web.

8. Ús de Cookies i del fitxer d'activitat.

Aquesta Web utilitza cookies. Per això, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat d'Informació i Comerç Electrònic, sol·licitem la teva aprovació la primera vegada que entres a ella.
L'usuari pot consultar la POLÍTICA DE COOKIES en la nostra pàgina web.

9. Menors.

Els menors de 18 anys no podran utilitzar els serveis disponibles a través de www.meetingcampus.com sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través de www.meetingcampus.com pels menors al seu càrrec.

10. Legislació aplicable i Tribunals competents.

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que poguessin derivar-se d'ell, estan protegits i queden subjectes a la legislació espanyola.
Per a la resolució de qualsevol mena de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'usuari i Meeting Campus, S.L., per l'ús d'aquest lloc web, s'acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

11. Responsable mèdic global de la plataforma.

Dra. Elvira Bisbe
Consultora. Servei d'Anestesiologia i Reanimació
Hospital Universitari Mar-Esperança, IMIM (Hospital del Mar Medical Research Institute)
Nº de Col·legiat: 24281
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

 


www.meetingcampus.com. Tots els drets reservats.