--> Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identificació i dades de contacte del Responsable del tractament.

Meeting Campus, S.L., societat domiciliada al Passatge María Rubíes, núm. 7, escala A, planta baixa, 08660 Castelldefels, Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43686, Foli 0182, Fulla núm. B-435472, amb CIF B-65993974 (d'ara endavant, la “Societat”) és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin a través de www.meetingcampus.com (la “Web”). En la present clàusula es facilita la informació sobre l'ús que realitzarà la Societat de les teves dades personals.

Així mateix, la present Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen al representant de clients en virtut del Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”). Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, contacta amb la Societat a la següent adreça: info@meetingcampus.com

Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat.

A la present política de privacitat trobaràs una taula identificant els tractaments realitzats per la Societat.
En aquesta taula informativa se t'informarà sobre:

T'informem que pots sol·licitar un major detall d'informació respecte dels destinataris de les teves dades enviant un correu electrònic a l'adreça info@meetingcampus.com. 

Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin identificats amb un [*] en els formularis que se't facilitin seran d'obligat emplenament, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat d'enviar-nos el teu contacte perquè se't puguin facilitar els serveis sol·licitats. Hauràs de proporcionar informació verídica, quedant prohibit l'ús d'àlies o mitjans per a ocultar la teva identitat. 

No podràs, a l'hora de facilitar qualsevol dade que se't pugui demanar en el formulari de contacte existent, triar expressions o conjunts gràfic-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms o pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització de la qual no estiguis autoritzat, i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades.

Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, hauràs de comunicar a la Societat, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les teves dades de caràcter personal que es vagin produint a través del següent correu electrònic: info@meetingcampus.com.

Així mateix, en fer “clic” en el botó “Accepto” (o equivalent) incorporat en els citats formularis de contacte, declares que la informació i les dades que en ells has facilitat són exactes i veraces.

Exercici dels seus drets

T'informem que podràs exercir els següents drets:

  1. dret d'accés a les teves dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;
  2. dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
  3. dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
  4. dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  5. dret a la portabilitat de les teves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula a dalt inclosa sigui l'existència d'una relació contractual o el teu consentiment.
  6. dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment.

Podràs exercitar els teus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint un correu electrònic a info@meetingcampus.com indicant el dret que desitges exercitar i les teves dades identificatives.
D'altra banda t'informem que tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.

Informació detallada dels tractaments realitzats per servei

Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències Internacionals Termini de conservació

1.- Enviament de comunicacions comercials de la Societat per qualsevol mitjà

2.- La prestació dels serveis del lloc web que sol·licitin o contractin els usuaris, de conformitat amb les Condicions Generals d'Ús.

Consentiment: mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de registre, autoritzaràs que la Societat et remeti comunicacions comercials en els termes indicats en l'anterior columna No se cediran les teves dades personals sobre la base d'aquest tractament.
Es facilitarà l'accés a prestadors de serveis addicionals als indicats en l'apartat 2, dels sectors de gestió d'usuaris, màrqueting i remarketing
 

Es podran realitzar transferències internacionals de les teves dades personals a prestadors de serveis de la Societat. Aquests prestadors poden estar situats en estats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Quan no s'hagi declarat que compten amb un nivell de protecció equivalent a l'europeu, la Societat adoptarà les corresponents clàusules contractuals tipus o exigirà l'adhesió a Privacy Shield.

Durant 25 mesos des de l'última interacció amb la Societat o fins que ens revoquis el teu consentiment (el que succeeixi abans)

 

Seguretat

La Societat ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels interessats enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. No obstant això, la transmissió d'informació a través d'Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que la Societat realitza els seus millors esforços per a protegir les dades dels interessats, no pot garantir la seguretat dels mateixos durant el trànsit fins al Lloc web. Per tant, tota la informació que facilitis, s'enviarà pel teu compte i risc. Una vegada rebuts les teves dades, la Societat utilitzarà rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.

Confidencialitat

Les dades personals que puguem recaptar a través del Lloc web o per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb tu seran tractats amb confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte dels mateixos d'acord amb el que s'estableix en la legislació aplicable.

Menors

Els menors de 18 anys d'edat no podran usar els serveis disponibles a través del Lloc web. En aquest sentit, i en la mesura en què la Societat no té capacitat per a controlar si els interessats són o no menors d'edat, s'adverteix que hauran de ser els pares i tutors els qui habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixin al Lloc web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent la Societat cap responsabilitat sobre aquest tema.

Actualització de la política de privacitat

És possible que s'hagi d'actualitzar aquesta Política de Privacitat; per això és necessari que revisis aquesta política periòdicament i si és possible cada vegada que accedeixis al Lloc web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre la mena d'informació recopilada i el seu tractament. Pots trobar la Política de Privacitat al peu del Lloc web. No obstant l'anterior, et comunicarem qualsevol modificació de la present política de privacitat que afecti el tractament de les teves dades personals.

La Política de Privacitat està vigent des del 15/01/2020.