A1. Actualització en el tractament de l'anèmia

AWGE, Anemia Working Group España, és un grup multidisciplinari d'estudi de l'anèmia relacionada amb el pacient mèdic-quirúrgic, fundat el 2005 per anestesiòlegs, hematòlegs, intensivistes, cirurgians i bioquímics. L'objectiu d'aquest curs és impulsar el coneixement de l'anèmia i el seu tractament en diferents especialitats. Conèixer la seva prevalença i les seves conseqüències en l'evolució dels pacients, així com actualitzar els coneixements sobre la fisiopatologia de l'anèmia inflamatoria i de procés crònic, per comprendre els nous abordatges terapèutics, especialment el paper del ferro intravenós. El contingut està organitzat en 8 temes, presentats mitjançant diapositives explicades pel professor, un resum i articles en "pdf". Al final de cada capítol hi ha una autoavaluació. En els 2 últims temes es plantegen casos clínics sobre diagnòstic i tractament de l'anèmia. Per a obtenir el diploma cal realitzar un examen tipus test amb 5 preguntes de cada capítol, que s'aprova amb un mínim del 75% de respostes correctes. Aquesta formació continuada té l'aval científic de NATA, AWGE i de la SCARTD (Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor). Comitè científic: Prof. M. Muñoz, Dr. JA García-Erce, Dra. I. Bisbe El present curs va dirigit a qualsevol especialitat mèdica o quirúrgica i la llengua vehicular és el Castellà.

Les unitats teòriques del curs són les següents: 1. Prevalença d'anèmia en el pacient mèdic-quirúrgic o crític (M. Muñoz) 2. Eritropoyesis: etapes i regulació (Á. Rebla) 3. Metabolisme del ferro: bases moleculars, deficiència i sobrecàrrega (M. Muñoz) 4. Fisiopatologia dels diferents tipus d'anèmia (J A. García-Erce) 5. Diagnòstic diferencial dels diferents tipus d'anèmia (J.A. García-Erce) 6. Tractament transfusional: Criteris restrictius (Arturo Pereira) 7. Hematínics i estimuladors de l'eritropoyesis: Aspectes farmacològics (J Pavía) 8. Hematínics i estimuladors de l'eritropoyesis: Aspectes clínics (E. Bisbe) 9. Casos clínics enfocats al diagnòstic (tutors) 10. Casos clínics enfocats al tractament (tutors)

1.1 AWGE A1_.png
3_curso.png
4_tema 1.png
Societat
awge
Hores Lectives
35
Preu
150 €
Crèdits
CCFC. CFC.
5
ccfc
cfc
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dra. Elvira Bisbe

Dra. Elvira Bisbe

Consultor. Servicio de Anestesiología y Reanimación
Hospital del Mar-Esperança
Nº de Colegiado 24281
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona