--> Curs A4. Maneig del dèficit de ferro amb o sense anèmia a Patologia digestiva

A4. Maneig del dèficit de ferro amb o sense anèmia a Patologia digestiva

Benvinguts / des a el curs online sobre el Maneig de el dèficit de ferro amb o sense anèmia en Patologia digestiva!

L'anèmia és el principal factor independent de transfusió al·logènica. Existeix evidència creixent que el tractament de l'anèmia redueix la transfusió i millora l'evolució dels pacients.

El 2015 una editorial de la Revista Nature (1) "Save Blood, Save Lives" posava de manifest l'evidència disponible sobre el cost en vides i econòmic de la sobretransfusión i de la necessitat urgent de conscienciar i formar els clínics en aquest camp. En el mateix article fa èmfasi en el tractament de l'anèmia com a primer pilar del "Patient Blood Management", estratègia acceptada com la millor pràctica per evitar el sobretransfusión i millorar la seguretat clínica. També recentment (2017.04.03) la "European Commission on Health safety" ha publicat dues guies sobre "Patient Blood Management" (PBM). Una dirigida a les autoritats sanitàries i una altra dirigida als hospitals, desenvolupada a través d'un contracte de servei de el Programa de Salut Pública, per ajudar a la implantació de l'PBM en els països membres i evitar així, les transfusions innecessàries. A més el PBM ha estat aprovat i promogut per l'Organització Mundial de la Salut des de 2010 i que és àmpliament acceptat com la millor pràctica actual.

La societat científica l'Anèmia Working Group (AWGE) és multidisciplinari (www.awge.org) i des de fa anys dedica l'esforç a la recerca en aquest camp i, sobretot, a la formació / educació en el tractament de l'anèmia en diferents contextos per evitar la sobre transfusió i millorar la seguretat clínica.

Aquest és el quart curs d'actualització en el tractament de l'anèmia dirigit a la patologia gastrointestinal. Hi ha l'opinió clàssica que l'anèmia desapareix quan es cura el procés de base i sovint és així, però la majoria d'aquests processos són crònics i tractant-la podem millorar la seva qualitat de vida, reduir la transfusió i millorar la morbimortalitat. En els últims anys s'ha avançat molt en el coneixement de la fisiopatologia de l'anèmia inflamatòria o de procés crònic i dels avantatges del seu tractament en diferents contextos. Aquests avanços han permès conèixer quin rol poden jugar el ferro intravenós i les eritropoetines en el seu tractament.

1. Epidemiologia de l'anèmia en patologia digestiva i les seves conseqüències
(A. de la Vall)

2. Metabolisme de l'ferro i fisiopatologia de la deficiència de ferro
(Manuel Muñoz)

3. Paràmetres diagnòstics de l'anèmia i / o ferropènia
(JA García Erce)

4. Opcions terapèutiques de l'anèmia en pacient amb patologia gastrointestinal
(E. Bisbe)

5. Anèmia i / o dèficit de ferro en malaltia inflamatòria intestinal
(Santi García)

6. Anèmia i hemorràgia digestiva (alta i baixa)
(Miguel Montoro)

7. Anèmia i / o dèficit de ferro pre i post cirurgia bariàtrica
(Carles Jericó)

8. Anèmia i síndromes malabsortius. Malaltia celíaca
(Laura Carot)

9. Optimització preoperatòria de el càncer gastrointestinal
(Mª Jesús Laso)

10. Casos clínics
(A. de la Vall, I. Bisbe)

awge
Hores Lectives
30
Preu
160 €
Crèdits

Solicitada la acreditación al Consejo Profesional Médico Español de Acreditación (SEAFORMEC) y al Consejo Europeo de Acreditación de Educación Médica Continuada (EACCME).

Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dra. Elvira Bisbe

Dra. Elvira Bisbe

Consultor. Servicio de Anestesiología y Reanimación
Hospital del Mar-Esperança
Nº de Colegiado: 24281
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona

Coordinació

Dr. Adolfo del Val

Dr. Adolfo del Val

Jefe Clínico Unidad de Gastroenterología
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia
adolfo.val@uv.es

Docència

Dr. Manuel Muñoz

Dr. Manuel Muñoz

Profesor Medicina transfusional, Departamento de bioquímica
Universidad de Málaga
Dr. José Antonio García-Erce

Dr. José Antonio García-Erce

Director Banco de Sangre y Tejidos de Navarra
Servicio Navarro de Salud
Nº Colegiado: 38/4263
Colegio Oficial de Médicos de Tenerife
Dr. Santiago García López

Dr. Santiago García López

Especialista Servicio de Gastroenterología
Hospital Miguel Servet, Zaragoza
Dr. Miguel Montoro

Dr. Miguel Montoro

Especialista Servicio de Gastroenterología
Hospital San Jorge, Huesca
Dr. Carlos Jericó Alba

Dr. Carlos Jericó Alba

Especialista de Medicina Interna
Hospital Moisés Broggi, Barcelona
Dra. Laura Carot Bastard

Dra. Laura Carot Bastard

Servicio de Aparato Digestivo
Hospital del Mar, Barcelona
Dra. María Jesús Laso

Dra. María Jesús Laso

Especialista de Anestesiología y reanimación
Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell

TestimonisDr. Francesc Bas i Cutrina - Especialista Aparato Digestivo en Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

"Valoro el Curso de forma muy positiva: Contenido ameno, con casos clínicos y funcionamiento correcto de la plataforma del campus virtual. Un gran curso."