--> Curs Bioseguretat i Qualitat en Pre-analítica al Laboratori d'Anatomia Patològica

Bioseguretat i Qualitat en Pre-analítica al Laboratori d'Anatomia Patològica

Introducció

En aquest curs es tractaran els processos pre-analítics de laboratori d'Anatomia Patològica però des del punt de vista de la bioseguretat i la seguretat a el risc químic, de l'control dels processos i de la gestió de la qualitat dels mateixos. És bàsic en tot procés de laboratori tenir el control de les condicions pre-analítiques de tallat, processat i microtomia, que deixen de ser punts foscos per passar a ser el centre d'atenció, com passos crítics per a la qualitat en la tècnica de tinció, extracció d'àcids nucleics posteriors i per a diagnòstics inequívocs.

Anem a posar l'atenció en aquests processos durant aquest curs, per treballar amb la màxima qualitat des de l'extracció de la mostra de el cos humà. Així mateix, dediquem tot un capítol a parlar de les autòpsies, ja que, efectuades amb qualitat, proveeixen d'una quantitat de dades de màxim interès per aprendre i traslladar a diagnòstics d'afeccions tumorals posteriors. Hem d'aprofundir en els diferents tipus i la legislació acompanyant. En tots aquests processos esmentats, els professionals sanitaris estem exposats a dos tipus de riscos: el risc químic i el biològic.

El risc químic sembla bastant assumit, però en aquest curs aprofundirem en com hem de minimitzar la nostra exposició a aquest, que ha de ser el nostre exercici diari a totes hores.

El risc biològic s'ha vist agreujat amb l'alerta sanitària de la que acabem de sortir sense que s'hagi eradicat l'agent.

Per això, hem d'assumir que les nostres mostres biològiques són potencials contenidors d'agents infecciosos, i hem d'aprendre com hem d'actuar en endavant per estar protegits enfront d'ells.

Tot l'equip docent esperem que us agradi el curs, però sobretot que pugueu extreure tota la informació que us sigui beneficiosa per millorar el control, la qualitat i la protecció als riscos que comporta l'aplicació dels processos de pre-analítica al laboratori d'Anatomia Patològica.

 

A qui va dirigit

El curs online és vàlid tant per patòlegs experts com novells, biotecnòlegs i tots aquells perfils professionals que estan en relació amb els Serveis d'Anatomia Patològica.

INTRODUCCIÓ
Importància de la qualitat en els processos d'anatomia patològica i objectius del curs.
Dr. Xavier Matias-Guiu Guia

----

MÒDUL 1 
Bioseguretat i risc químic al laboratori d'Anatomia Patològica.
Teresa Hernández


MÒDUL 2
Tallat i sistemes de processament de les mostres.

Teresa Hernández

MÒDUL 3
Microtomia adaptada a la prova posterior, convencional i automatitzada.
Elena Gonzalvo


MÒDUL 4
L'autòpsia del segle XXI. Abordatge integral i segur
Dra.Teresa Hermida i Dra. Silvia Carnicero


MÒDUL 5
Qualitat i seguretat als sistemes d'informació en Anatomia Patològica: LOPD; traçabilitat; registre; confidencialitat
José Ramón Hernández

 

Bibliografia 

Qüestionaris de Reflexió

Avaluació Final

Enquesta de satisfacció

Si ya te Matriculaste

ACCEDE al CAMPUS

SEAP
Hores Lectives
30
Preu
150 €
Crèdits
30
eaccme
La actividad con número de registro 0047D/03/2021, 0048D/03/2021, 0049D/03/202, 0050D/03/2021, ha sido acreditada por el Consejo Profesional Médico Español de Acreditación (SEAFORMEC) y por el Consejo Europeo de Acreditación de Educación Médica Continuada (EACCME) con 30 créditos.
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dr. Antonio Martínez-Pozo

Dr. Antonio Martínez-Pozo

Jefe de servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínic de Barcelona. Director del PGC de la SEAP-IAP
Hospital Clínic, Barcelona
Número de colegiado: 31276
Colegio de Médicos de Barcelona

Coordinació

Dra. Silvia Carnicero

Dra. Silvia Carnicero

Médico y Antropóloga Forense, Instituto de Medicina Legal Cantabria y Co-coordinadora del grupo de trabajo Autopsia Médico Legal de la SEAP-IAP
Instituto de Medicina Legal Cantabria
Nº colegiado: 3939/6099
Colegio Oficial de Médicos de Cantabria
Elena Gonzalvo

Elena Gonzalvo

Especialista del laboratorio de Anatomía Patológica.
Hospital Clínic de Barcelona
Dra. Teresa Hermida

Dra. Teresa Hermida

Facultativa especialista de AP del C.H. Responsable de las áreas de Patología Torácica y Patologia Autópsica del adulto, Especialista en Medicina Legal y Forense. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Autopsias de la SEAP-IAP
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
Nº colegiado: 8245
Colegio Oficial de Médicos A Coruña
Teresa Hernández

Teresa Hernández

Experta en Calidad Industrial. Coordinadora del Programa de Garantía de Calidad de la SEAP-IAP

José Ramón Hernández Sánchez

José Ramón Hernández Sánchez

Jefe de Proyectos y Sistemas del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)
Hospital Clínic de Barcelona

Docència

Dr. Lluís Bonamusa

Dr. Lluís Bonamusa

Especialista de Producto Patología Celular, Medicina de Precisión

Nº colegiado: 17410
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona
Javier García Palomo

Javier García Palomo

Responsable de Área de Nivel 3 de Contención Biológica (NCB-3)
Banco Nacional de ADN Carlos III (Nucleus, USAL)
Dra. Mar Iglesias Coma

Dra. Mar Iglesias Coma

Facultativa especialista de Anatomía Patológica
Hospital del Mar-IMIM, Barcelona
Nº colegiado: 34302
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Yolanda López

Yolanda López

Coordinadora de la Unidad de la Calidad del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)
Hospital Clínic de Barcelona
Nº colegiado: 4902
Colegio Oficial de Químicos de Cataluña
Carlos López

Carlos López

Coordinador de Sistemas de Información del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB)
Hospital Clínic de Barcelona
Fernando López

Fernando López

Ingeniero Industrial Superior - Director Técnico

Cristina Pons

Cristina Pons

Evaluadora Experta de la SEAP-IAP.

Nº colegiado: 11704-C
Colegio Oficial de Biólogos de Barcelona
Dra. Rita María Regojo

Dra. Rita María Regojo

Facultativa especialista de AP, responsable de autopsia fetal y pediátrica, Co-coordinadora del grupo de trabajo de Autopsias de la SEAP-IAP
H. Universitario La Paz, Madrid
Nº colegiado: 282856890
Ilustre Colegio de Médicos de Madrid
Jennifer Sancho

Jennifer Sancho

Especialista del laboratorio de Anatomía Patológica
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia
Dr. Rafael Sánchez

Dr. Rafael Sánchez

Facultativo especialista, responsable de Calidad y Seguridad de Anatomía Patológica
H. Universitario Reina Sofía, Córdoba
Nº colegiado: 141408279
Colegio Oficial de Médicos de Córdoba
Dra. Cristina Teixidó

Dra. Cristina Teixidó

PhD Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Clínic de Barcelona
Nº de colegiada 22063-C
Colegio Oficial de Biólogos de Barcelona