--> Curs Electrocardiografia clínica

Electrocardiografia clínica

 

Benvinguts/des al curs online de Electrocardiografía clínica!

El present curs online correspon al "XXX Curs d'Electrocardiografia Clínica" realitzat a l'Hospital Universitari Són Espases, a Palma de Mallorca, Illes Balears, al febrer del 2015. Aquesta edició aglutina tots els nous conceptes en electrocardiografía, alguns d'ells encara no publicats. És un curs eminentment pràctic. Reflecteix l'experiència dels ponents cap a la utilitat de l'Electrocardiograma (ECG) en diverses situacions clíniques. S'intenta demostrar que l'ECG té utilitat diagnòstica, pronóstica i terapèutica.

Pràcticament tots els casos clínics són exemples viscuts, reals. Es fa correlació amb tècniques d'imatge quan és necessari i inclou una acte avaluació amb nombrosos exemples, concretament 50 casos tipus test amb retroalimentació en cada pregunta.

Aquesta formació se situa propera al col·lectiu de professionals de l'especialitat de Medicina de Família, Medicina Interna, Medicina Intensiva i Urgències per aconseguir una formació continuada dels coneixements teòric-pràctics. La metodologia portada a terme va d'acord cap a l'assoliment de l'objectiu principal, que radica en el reconeixement dels patrons que caracteritzen els electrocardiogrames; per això s'ha estructurat el material de forma didàctica, amena i de fàcil comprensió. Les diferents ponències tenen adjunta una presentació amb notes pròpies dels mateixos ponents, amb la finalitat d'assimilar millor els continguts, a més de poder descarregar-se el document com a material de consulta.

1. Anatomia del cor aplicada als coneixements en electrocardiografía. Bases electrofisiológicas per a entendre l'electrocardiograma.

2. Activació del cor i generació de l'electrocardiograma.

3. Errors tècnics freqüents durant la realització d'un ECG i la seva repercussió en el diagnòstic.

4. El ECG normal. Patrons i variants normals. La dificultat d'afirmar amb seguretat que un ECG és “normal”.

5. Alteracions de la conducció intraventricular i el seu significat clínic.

6. El ECG en les miocardiopaties.

7. Bases electrofisiológicas per a comprendre les arrítmies.

8. Tipus i valoració clínica de les bradiarritmias.

9. Patrons ECG diagnòstics de les taquicàrdies amb QRS ample.

10. Taquiarritmias amb QRS estret i el seu tractament.

11. Patrons d'isquèmia, lesió i necrosi.

12. El EGC en la síndrome coronària aguda. Diagnòstic diferencial de les alteracions de la repolarització.

13. Localització de l'oclusió coronària en el SCAEST a través del ECG.

14. Errors freqüents en la valoració de les síndromes coronàries agudes.

15. El ECG en la cardiopatia isquèmica deguda a arterioesclerosi.

16. Derivacions estàndard i especials.

17. Bases electrofisiológicas per a comprendre l'electrocardiograma.

1_Home_.png
2_CURSO ECG_.png
3_Tema1_.png
son espases
Hores Lectives
20
Preu
110 €
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dr. Miquel Fiol Sala

Dr. Miquel Fiol Sala

MD, PhD - Director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Palma. Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Son Espases, Mallorca
Nº de Colegiado 1746
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Docència

Dra. Maria Riera Sagrera

Dra. Maria Riera Sagrera

MD, PhD - Jefe de Sección de la Unidad de Postoperados de Cirugía Cardíaca. Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca
Dr. Andrés Carrillo López

Dr. Andrés Carrillo López

MD, PhD - Jefe de Sección de la Unidad Coronaria. Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca