--> Curs La Psiquiatria durant i després de l'emergència sanitària per Covid-19

La Psiquiatria durant i després de l'emergència sanitària per Covid-19

En el moment de preparar aquest curs online, una substancial part de la població mundial es troba en confinament parcial o total degut a la pandèmia generada pel virus SARS Cov-2.

Aquesta emergència sanitària està transformant i transformarà en aspectes difícils de predir els nostres usos socials, la nostra economia i, òbviament, el nostre sistema sanitari.

Aquest curs pretén descriure l'impacte de la pandèmia Covid-19 i anticipar alguns dels canvis que s'aveïnen en el camp de la salut mental i l'atenció a les persones que pateixen trastorns mentals, així com a la pròpia especialitat que s'ocupa d'això, la Psiquiatria; Psiquiatria entesa en un sentit ampli, incloent també aspectes de psicologia mèdica i de promoció de la salut que sens dubte formen part de la doctrina de l'especialitat.

A partir del pròxim dilluns 27 d'abril a les 18.00 (hora peninsular espanyola), llançarem durant 2 setmanes (de dilluns a divendres a la mateixa hora), a través de la plataforma de formació continuada Meeting Campus, cada mòdul amb els doctors Eduard Vieta i Celso Arango comentant i exposant dades sobre els 10 temes triats.
A més, posarem a la disposició dels participants un correu electrònic per a fer-nos arribar les consultes que vagin sorgint.
El curs consta de referències bibliogràfiques i unes preguntes d'autoavaluació al final de cada mòdul, les quals, porten una breu explicació com a feedback.

Finalment, serà necessari superar l'examen final del Curs (al qual accediran sol Metges Especialistes en Psiquiatria) i completar l'enquesta de satisfacció per a obtenir el certificat oficial amb els crèdits de formació continuada.

* Tutorial per a la inscripció i accés al Curs mitjançant cupó d'invitació:

Aconsellem no utilitzar el navegador web Internet Explorer, perquè dificulta el visionat dels continguts del curs. Google Chrome, Safari i/o Firefox funcionen perfectament.

MÒDUL 1
Introducció al curs: Covid-19 i salut mental

MÒDUL 2
Psiquiatres fent d'internistes: som mèdics

MÒDUL 3
La interconsulta psiquiàtrica en els temps del coronavirus

MÒDUL 4
Efectes de la pandèmia sobre els pacients amb trastorns mentals greus

MÒDUL 5
El confinament i el seu impacte en la salut mental

MÒDUL 6
Les visites telemàtiques: Psiquiatria comunitària a distància

MÒDUL 7
Els sanitaris i la seva salut mental

MÒDUL 8
La docència i la recerca en temps de pandèmia

MÒDUL 9
Psiquiatria i COVID-19: Preguntes i respostes

MÒDUL 10
Conclusions: La Psiquiatria post COVID-19

Si ya te Matriculaste

ACCEDE al CAMPUS

clínic
Maranon
Hores Lectives
12
Preu
220 €
Crèdits
1,9
ccfc
cfc
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 1,9 créditos - Nº de Registro. 09/027969-MD
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Dr. Eduard Vieta

Dr. Eduard Vieta

Jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología
Hospital Clínic, Barcelona
Nº de Colegiado 24535
Dr. Celso Arango

Dr. Celso Arango

Jefe de Servicio de Psiquiatría
Hospital General Gregorio Marañón, Madrid