--> Curs Test Barcelona-2: Introducció, administració i puntuació

Test Barcelona-2: Introducció, administració i puntuació

El Test Barcelona és un instrument general d'avaluació neuropsicològica àmpliament utilitzat a la clínica i investigació. La nova versió, Test Barcelona-2, comporta una actualització radical dels fonaments de la neuropsicologia: s'hi introdueix un nou model funcional cerebral i s'abandona el caduc enfocament centrat en l'escorça cerebral. A més, s'introdueixen les tecnologies d'Internet en la gestió, la puntuació, la psicometria i la realització d'informes.

El Test Barcelona-2 representa una gran actualització de la versió anterior: actualització dels sistemes funcionals de les proves, redisseny de materials, racionalització de variables, ampliació i reconceptualització de la psicometria, inclusió de les avaluacions neuropsiquiàtrica i funcional , entre altres novetats.

El present curs pretén aportar el coneixement bàsic sobre el test Barcelona-2 quant a actualització, objectius, continguts, administració i puntuació. Es tracta, fonamentalment, d'aportar els coneixements necessaris per a l'administració del test en les seves versions convencional i electrònica.

Aquest curs es complementa amb el Curs avançat que llançarem a la tardor:
Test Barcelona-2: interpretació (semiologia i patologia neuropsicològiques).


Objectius generals.

El curs “Test Barcelona-2: introducció, administració i puntuació” té com a objectiu fonamental aportar la formació necessària per entendre l'estructura i la composició de la prova, així com la seva administració i puntuació. Aquests objectius s'especifiquen a continuació:

  • Analitzar el model funcional cerebral subjacent a l'avaluació: cinc blocs funcionals
  • Diferenciar els elements que componen el model de Test Barcelona
  • Actualitzar els continguts i aspectes tècnics generals de Test Barcelona
  • Entendre el protocol complet i les versions abreujades i específiques
  • Conèixer les adaptacions llatinoamericanes
  • Aprendre la psicometria i les dades normatives corresponents
  • Analitzar les diferents avaluacions neuropsiquiàtrica i funcional
  • Aplicar correctament les normes d'administració i de puntuació dels tests

A qui va dirigit…

Pel seu contingut científic i pràctic, aquest curs va dirigit a psicòlegs, neuropsicòlegs, psiquiatres, neuròlegs i logopedes (fonoaudiòlegs), que vulguin actualitzar-se a l'exploració neuropsicològica bàsica, prenent com a model el Test Barcelona-2. També té interès per a estudiants de neuropsicologia que s'iniciïn a l'exploració cognitiva.

Primera part.

1.1. Introducció i fonaments. Jordi Peña-Casanova, Margarita Torrent Torné
1.2. Test Barcelona-2: versions llatinoamericanes. Jordi Peña-Casanova, Miracle del Cel Jaén Vega
1.3. Test Barcelona-2: registre, visita i inici. Jordi Peña-Casanova

Segona part.

2.1. Normes dadministració i de puntuació dels test. Jordi Peña-Casanova, Laia Vinaixa-Camps
Mòdul 1: Llenguatge oral - Orientació - Atenció
Mòdul 2: Llenguatge escrit
Mòdul 3: Motor – Praxis
Mòdul 4: Percepció – Gnosi
Mòdul 5: Memòria
Mòdul 6: Abstracte - Executiu

Tercera part.

3.1 Estudis normatius i definició de perfils cognitius. Gonzalo Sánchez Benavides, Jordi Peña-Casanova
3.2. Perfils cognitius específics. Sonia Quiñones Úbeda, Jordi penya-Casanova

Si ya te Matriculaste

ACCEDE al CAMPUS

Hores Lectives
15
Preu
220 €
Reb l'informació complerta en PDF

Direcció

Jordi Peña-Casanova

Jordi Peña-Casanova

Director.
Psiquiatría y Med. Legal UAB