Urgències i maneig d'efectes adversos de medicacions en el domicili

Les unitats d'Hospitalització a Domicili (HAD) atenen pacients que necessiten tractament d'intensitat hospitalària, que habitualment inclouen fàrmacs parenterals i teràpies complexes.

El maneig d'aquests pacients inclou, no només el seguiment evolutiu del procés que ha requerit la intervenció de la HaD (una insuficiència cardíaca descompensada, una infecció greu ...), sinó també la detecció i tractament de les complicacions relacionades amb els fàrmacs que administrem.

El diagnòstic i tractament correcte d'aquests efectes adversos en el domicili és, a més d'una part imprescindible de l'activitat dels metges i infermeres que atenen aquests pacients, un indicador bàsic de la qualitat assistencial de les unitats de HaD.

Hem dissenyat aquest curs per donar instruments als professionals sanitaris, tant metges i infermeres, per a la detecció i maneig de les complicacions relacionades amb la medicació en els domicilis dels pacients.

L'objectiu de el curs és millorar els coneixements dels professionals sanitaris, metges i infermeres que atenen pacients que reben tractaments domiciliaris complexos, pel que fa als diferents efectes adversos dels fàrmacs que administrem, la seva detecció i tractament.

 

Objectius específics

 • Planificar el monitoratge de pacients ingressats en una HaD.
 • Conèixer les interaccions farmacològiques i efectes adversos dels principals grups de fàrmacs utilitzats en les HaD.
 • Aprendre a gestionar material i medicació en el seguiment habitual i en emergències en el domicili.
 • Aprendre la presa de decisions davant d'una interacció i / o efecte advers en el domicili i els tractaments adequats.

 

Periode lectiu del curs:

Del 13/09/2021 al 30/10/2021

 

Curs patrocinat por:

Els mòduls que componen el curs són:

Mòdul 1. MONITORITZACIÓ I CONTROL DELS PACIENTS A LA HAD

 1. Introducció - Sra. Ana María Torres Corts
 2. Pautes generals de monitoratge en el domicili - Dra. Eulàlia Balbina Villegas Bruguera
 3. Material d'exploració i estoc farmacològic habitual de l'equip - Sra. Eva Ángeles Sánchez Martos
 4. Kits de material d'emergència segons tractament - Sra. Ana María Torres Corts
 5. Administració de fàrmacs parenterals en el domicili - Dra. Eulàlia Balbina Villegas Bruguera i Sra. Ana María Torres Corts

Mòdul 2. INTERACCIONS FARMACOLÒGIQUES. POSOLOGIA CORRECTA

 1. Introducció - Dra. Eulàlia Balbina Villegas Bruguera
 2. Principals interaccions farmacològiques. Revisió de la pauta de medicació al domicili - Dr. David Nicolás Ocejo 
 3. Combinació correcta de fàrmacs i dissolucions - Sra. Eva Ángeles Sánchez Martos

Mòdul 3. EFECTES ADVERSOS ASSOCIATS A FÀRMACS AL DOMICILI

 1. Introducció - Dra. Eulàlia Balbina Villegas Bruguera
 2. Efectes adversos més habituals dels principals grups de fàrmacs - Dra. Eulàlia Balbina Villegas Bruguera
 3. Efectes adversos aguts greus:
  • Toxicodèrmies - Dr. David Nicolás Ocejo
  • Reaccions al·lèrgiques no dermatològiques - Dra. Eulàlia Balbina Villegas Bruguera
  • Reaccions transfusionals - Dra. Eulàlia Balbina Villegas Bruguera
  • Shock anafilàctic - Dr. Francisco Javier Jiménez Moreno
  • Crisi comicials - Dr. Francisco Javier Jiménez Moreno
  • Formes d'administració de la medicació d'emergència - Sra. Ana María Torres Corts
  • Criteris de derivació a urgències hospitalàries - Dr. Francisco Javier Jiménez Moreno

VIDEO PRESENTACIÓN DEL CURSO

Si ya te Matriculaste

ACCEDE al CAMPUS

Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària
Hores Lectives
10
Preu
180 €
Crèdits
1,5
ccfc
cfc
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 1,5 créditos - Nº de Registro. 09/030344-MD

Direcció

Dra. Eulalia B. Villegas Bruguera

Dra. Eulalia B. Villegas Bruguera

Jefa de Servicio de Hospitalización a Domicilio
Hospital Dos de Maig, Barcelona
Nº de Colegiada 25463
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona

Coordinació

Sra. Ana María Torres Corts

Sra. Ana María Torres Corts

Coordinadora de Enfermería de Hospitalización a Domicilio
Hospital Dos de Maig, Barcelona
Nº de colegiada 33629
Colegio de Enfermería de Barcelona

Docència

Dra. Eulalia B. Villegas Bruguera

Dra. Eulalia B. Villegas Bruguera

Jefa de Servicio de Hospitalización a Domicilio
Hospital Dos de Maig, Barcelona
Nº de Colegiada 25463
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Sra. Ana María Torres Corts

Sra. Ana María Torres Corts

Coordinadora de Enfermería de Hospitalización a Domicilio
Hospital Dos de Maig, Barcelona
Nº de colegiada 33629
Colegio de Enfermería de Barcelona
Sra. Eva Ángeles Sánchez Martos

Sra. Eva Ángeles Sánchez Martos

Enfermera de Hospitalización a Domicilio
Parc Taulí Hospital Universitari, Sabadell
Nº de colegiada 30723
Colegi Oficial Infermeria Catalunya COIB
Dr. David Nicolás Ocejo

Dr. David Nicolás Ocejo

Coordinador médico del Dispositivo Transversal de Hospitalización a Domicilio
Hospital Clínic de Barcelona
Nº de colegiado 44807
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Dr. Francisco Javier Jiménez Moreno

Dr. Francisco Javier Jiménez Moreno

Coordinador de Hospitalización a Domicilio
H. U. Vall d’Hebron, Barcelona